Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Giới thiệu


Tên nhà thơ: Lê Như Tiến
Địa chỉ: Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0912486463
Nhà báo - Đại biểu Quốc hội
Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Quốc hội
Ủy viên TT Ủy ban VHGD -TTN-NĐ của quốc hội khóa XII
Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGD -TTN-NĐ của quốc hội khóa XIII

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét