Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Khai bút chữ Nhân

(Ảnh internet)
Xuân về người người khai bút
Thăng quan, đắc lộc, đa tài...
Ta ngẫm sự đời ngang trái
Chữ Nhân mãi mãi đừng phai


Nhân cách giữ mình trong sạch
Nhân tâm tựa gốc con người
Nhân ái yêu thương vô hạn
Nhân tài nguyên khí dâng đời

Nhân phẩm thước đo đức hạnh
Nhân duyên số phận do trời
Nhân đạo tình người biển cả
Nhân văn đẹp mãi không phôi
Sống cần có nhân có nghĩa
Nhân nào quả ấy sóng đôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét